25. studenoga 2016.

UREĐAJ ZA PUNJENJE GUMA

Uređaj za kontrolu i dopunu pritiska u pneumaticima naša je najnovija ponuda! Priključak na završetku plastičnog crijeva potrebno je namontirati na ventil vašeg kotača te tipkama + ili – korigirati pritisak shodno uputama proizvođača za vaše vozilo. Korištenje ovog uređaja je besplatno!

miris-i-kompresor